Wrzesień 2018

I ETAP / budynek 2
Trwają roboty dekarskie na dachu, wykonywane są izolacje tarasów i loggii. Postępuje montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Jednocześnie prowadzone są prace tynkarskie oraz prace związane z wykonywaniem elewacji. Rozpoczęliśmy montaż wentylacji oraz instalacji wod.-kan. i c.o. Kontynuujemy prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej.

II ETAP / budynek 1A i 1B
W segmencie 1A zakończyliśmy prace konstrukcyjne na poziomie +4. Trwają prace na poziomie +5. Rozpoczęliśmy montaż stolarki okiennej na parterze. Wykonujemy instalacje elektryczne wewnętrzne.
W segmencie 1B
zakończyliśmy prace konstrukcyjne na poziomie +5. Trwa montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Postępują prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej. Rozpoczęliśmy prace tynkarskie wewnętrzne.

Równolegle trwają prace związane z wykonywaniem instalacji zewnętrznych wod.-kan. oraz c.o.
Wykonaliśmy montaż separatora oraz zbiornika retencyjnego.