Styczeń 2019

I ETAP / budynek 2
Rozpoczęliśmy montaż ścian wewnętrznych z G-K i montaż stolarki wewnętrznej, a także układanie płytek gresowych na korytarzach oraz klatkach schodowych.
Prowadzimy dalsze prace związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz prace związane z  wykonywaniem elewacji. Izolujemy kolejne tarasy i loggie, kończymy prace elewacyjne. Dalej tynkujemy wnętrza, montujemy wentylację, instalację wod.-kan., c.o. i elektryczną.

II ETAP / budynek 1A i1B
W segmencie A rozpoczęliśmy prace posadzkarskie. Poza tym kontynuujemy izolowanie tarasów i loggii,
roboty dekarskie na dachu, prace elewacyjne, montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Prowadzimy dalsze prace instalacyjne (elektryka, wentylacja, wod.-kan. i c.o.) i tynkarskie.
W segmencie B również rozpoczęliśmy prace posadzkarskie. Jak w segmencie A, kontynuujemy izolowanie tarasów i loggii oraz prace elewacyjne, a także montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Wewnątrz realizujemy dalsze etapy prac instalacyjnych (elektryka) i tynkarskich. Zakończyły się roboty dekarskie na dachu.

PZT
Kontynuujemy prace związane z wykonywaniem instalacji i sieci zewnętrznych wod-kan. Wykonujemy warstwy spadkowe na stropach hal garażowych budynku nr 2.
Pojawiły się pierwsze nasadzenia. To 11 drzewek – klonów pospolitych Globosum.