Sierpień 2018

I ETAP / budynek 2
Zakończyliśmy roboty konstrukcyjne na ostatniej kondygnacji budynku, na poziomie +8. Trwają prace związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Rozpoczęliśmy prace tynkarskie wewnątrz budynku. Ruszył montaż rusztowań – przygotowujemy się do rozpoczęcia robót elewacyjnych.

II ETAP / budynek 1A i 1B
W segmencie 1A zakończyliśmy prace konstrukcyjne na poziomie +3 i prowadzimy prace na poziomie +4.
W segmencie 1B
zakończyliśmy prace konstrukcyjne na poziomie +4, realizujemy prace na poziomie +5.
W obu segmentach rozpoczęliśmy montaż stolarki okiennej na parterze i wykonujemy instalację elektryczną wewnętrzną.
Rozpoczęliśmy prace związane z wykonaniem instalacji zewnętrznych wod-kan oraz c.o.