Maj 2019

Rozpoczęliśmy prace porządkowe po robotach budowlanych.
Prowadzimy ostatnie prace wykończeniowe i montażowe.
Jesteśmy w trakcie montażu i rozruchu instalacji
wentylacji, wod.-kan. i c.o.
Kontynuujemy
montaż platform parkingowych w halach garażowych.

Rozpoczęliśmy procedurę odbioru techniczny budynku 2.

Kontynuujemy prace związane z wykonywaniem instalacji i sieci zewnętrznych wod.-kan.
Wykonane zostały izolacje na warstwach spadkowych na stropach hal garażowych.
Prowadzimy prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej oświetlenia terenu, wykonaniem dróg, chodników, miejsc postojowych, terenów zielonych – prace związane z zagospodarowaniem terenu.