LIPIEC 2019

W oczekiwaniu na zakończenie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Edit: W dniu 25 lipca 2019 roku wydana została prawomocna Decyzja nr 421/2019 o pozwoleniu na użytkowanie.