Lipiec 2018

I ETAP / budynek 2
Wykonujemy prace zbrojarskie, ciesielskie i betoniarskie oraz murarskie na poziomie +7. Zakończyliśmy prace konstrukcyjne na poziomie +6.
Zamontowaliśmy biegi schodowe do poziomu +5. Prowadzimy dalsze prace murarskie związane z „wydzieleniem” lokali mieszkalnych.
Wykonujemy instalacje elektryczne wewnętrzne na kolejnych kondygnacjach.
Rozpoczęliśmy montaż stolarki zewnętrznej PCV.

II ETAP / budynek 1A i 1B
Wykonaliśmy prace konstrukcyjne na poziomie +1. Wykonywane są elementy żelbetowe i murowe (ściany, słupy, podciągi, itp.) kolejnych kondygnacji (1A +2, 1B +3).
Montujemy biegi schodowe łączące kolejne kondygnacje.