Lipiec 2017

Wraz z początkiem wakacji ruszyliśmy z pracami na Zielonym Marcelinie. Uporządkowaliśmy istniejące na terenie inwestycji sieci i przyłącza energetyczne, gazowe oraz wod.-kan. Wykonaliśmy niezbędną dla realizacji I etapu inwestycji część rozbiórki istniejących obiektów budowlanych i inżynieryjnych.