Kwiecień 2019

ETAP I / budynek 2
ETAP II / budynek 1A i 1B

Jak w poprzednim miesiącu, kontynuujemy wszystkie prace wykończeniowe i montażowe w budynku.

Trwają prace nad zagospodarowaniem terenu.

Całość nabiera coraz bardziej ostatecznych kształtów.