Czerwiec 2018

I ETAP / budynek 2
Kontynuujemy prace zbrojarskie, ciesielskie i betoniarskie oraz murarskie na poziomie +5. Nad częścią poziomu +5 wykonaliśmy strop i rozpoczęliśmy prace konstrukcyjne na poziomie +6.
Zamontowaliśmy biegi schodowe do poziomu +4. Trwają prace murarskie związane z „wydzieleniem” lokali mieszkalnych.
Na parterze rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznej wewnętrznej

II ETAP / budynek 1A i 1B
Zakończyliśmy prace konstrukcyjne na poziomie parteru. Wykonywane są elementy żelbetowe i murowe (ściany, słupy, podciągi, itp.) na poziomach +1 i +2, na których rozpoczęliśmy montaż płyt stropowych.
Wykonaliśmy biegi schodowe łączące halę garażową z poziom +1.