Facebook

Styczeń 2019

I ETAP / budynek 2
Rozpoczęliśmy montaż ścian wewnętrznych z G-K i montaż stolarki wewnętrznej, a także układanie płytek gresowych na korytarzach oraz klatkach schodowych.
Prowadzimy dalsze prace związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz prace związane z  wykonywaniem elewacji. Izolujemy kolejne tarasy i loggie, kończymy prace elewacyjne. Dalej tynkujemy wnętrza, montujemy wentylację, instalację wod.-kan., c.o. i elektryczną.

II ETAP / budynek 1A i1B
W segmencie A rozpoczęliśmy prace posadzkarskie. Poza tym kontynuujemy izolowanie tarasów i loggii,
roboty dekarskie na dachu, prace elewacyjne, montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Prowadzimy dalsze prace instalacyjne (elektryka, wentylacja, wod.-kan. i c.o.) i tynkarskie.
W segmencie B również rozpoczęliśmy prace posadzkarskie. Jak w segmencie A, kontynuujemy izolowanie tarasów i loggii oraz prace elewacyjne, a także montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Wewnątrz realizujemy dalsze etapy prac instalacyjnych (elektryka) i tynkarskich. Zakończyły się roboty dekarskie na dachu.

PZT
Kontynuujemy prace związane z wykonywaniem instalacji i sieci zewnętrznych wod-kan. Wykonujemy warstwy spadkowe na stropach hal garażowych budynku nr 2.
Pojawiły się pierwsze nasadzenia. To 11 drzewek – klonów pospolitych Globosum.

czytaj więcej zwiń

Grudzień 2018

I ETAP / budynek 2
Kontynuujemy prace izolacyjne tarasów i loggii, montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, prace tynkarskie, montaż wentylacji oraz kanalizacji wod.-kan. i c.o., prace posadzkarskie, prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz prace elewacyjne.
Rozpoczęliśmy prace malarskie oraz montaż drzwi wejściowych do mieszkań.

II ETAP / budynek 1A i 1B
W segmencie A prowadzimy dalsze roboty dekarskie na dachu, kontynuujemy montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, izolujemy tarasy i loggie, wykonujemy prace tynkarskie. Rozpoczęliśmy prace elewacyjne.
W segmencie B zakończyliśmy roboty dekarskie na dachu. Kontynuujemy izolacje tarasów i loggii, montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej, prace tynkarskie wewnętrzne, prace posadzkarskie, prace elewacyjne.

Trwają prace związane z uruchomieniem węzła cieplnego.

PZT
Kontynuujemy prace związane z wykonywaniem instalacji i sieci zewnętrznych wod-kan. Wykonujemy warstwy spadkowe na stropach hal garażowych budynku nr 2 oraz budynku 1A i 1B.

czytaj więcej zwiń

Listopad 2018

I ETAP / budynek 2
Zakończyliśmy roboty dekarskie na dachu budynku. Wykonujemy izolacje tarasów i loggii. Kontynuujemy prace związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, prace tynkarskie, prace związane z wykonywaniem elewacji, montaż wentylacji, wod.-kan. i c.o. Prowadzimy dalsze prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej, prace posadzkarskie. Rozpoczęliśmy montaż węzła cieplnego.

II ETAP / budynek 1A i 1B
W segmencie 1A trwają roboty dekarskie na dachu budynku, montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonywanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, prace tynkarskie. Wykonywane są izolacje tarasów i loggii. Rozpoczęliśmy ustawianie rusztowań zewnętrznych pod wykonywanie elewacji.
W segmencie B
zakończyliśmy roboty dekarskie na dachu budynku. Kontynuujemy wykonywanie izolacji tarasów i loggii, montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej, prace tynkarskie wewnętrzne i prace elewacyjne. Rozpoczęliśmy prace posadzkarskie.

PZT
Kontynuujemy prace związane z wykonywaniem instalacji i sieci zewnętrznych wod.-kan. Trwa wykonywanie warstw spadkowych na stropach hal garażowych budynku nr 2. Zrobiliśmy już częściowe nasadzenia drzewek.

czytaj więcej zwiń

Październik 2018

I ETAP / budynek 2
Kontynuujemy szereg prac, w tym roboty dekarskie, wykonywanie izolacji tarasów i loggii, montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, prace tynkarskie, wykonywanie elewacji, montaż wentylacji oraz kanalizacji wod.-kan. i c.o., a także prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej.
R
ozpoczęliśmy prace posadzkarskie.

II ETAP / budynek 1A i 1B
Zakończyliśmy prace konstrukcyjne na poziomie +5 segmentu A i rozpoczęliśmy roboty dekarskie na dachu i montaż stolarki okiennej na parterze i wyższych kondygnacjach. Wykonujemy instalacje elektryczne wewnętrzne. Rozpoczęliśmy prace tynkarskie.
Jednocześnie w segmencie B prowadzone są roboty dekarskie na dachu, wykonywane są izolacje tarasów i loggii, kontynuujemy montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz prace tynkarskie wewnętrzne.
R
ozstawiamy rusztowania pod wykonywanie elewacji.

PZT
Trwają prace związane z wykonywaniem instalacji i sieci zewnętrznych wod.-kan.

czytaj więcej zwiń

Wrzesień 2018

I ETAP / budynek 2
Trwają roboty dekarskie na dachu, wykonywane są izolacje tarasów i loggii. Postępuje montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Jednocześnie prowadzone są prace tynkarskie oraz prace związane z wykonywaniem elewacji. Rozpoczęliśmy montaż wentylacji oraz instalacji wod.-kan. i c.o. Kontynuujemy prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej.

II ETAP / budynek 1A i 1B
W segmencie 1A zakończyliśmy prace konstrukcyjne na poziomie +4. Trwają prace na poziomie +5. Rozpoczęliśmy montaż stolarki okiennej na parterze. Wykonujemy instalacje elektryczne wewnętrzne.
W segmencie 1B
zakończyliśmy prace konstrukcyjne na poziomie +5. Trwa montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Postępują prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej. Rozpoczęliśmy prace tynkarskie wewnętrzne.

Równolegle trwają prace związane z wykonywaniem instalacji zewnętrznych wod.-kan. oraz c.o.
Wykonaliśmy montaż separatora oraz zbiornika retencyjnego.

Sierpień 2018

I ETAP / budynek 2
Zakończyliśmy roboty konstrukcyjne na ostatniej kondygnacji budynku, na poziomie +8. Trwają prace związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Rozpoczęliśmy prace tynkarskie wewnątrz budynku. Ruszył montaż rusztowań – przygotowujemy się do rozpoczęcia robót elewacyjnych.

II ETAP / budynek 1A i 1B
W segmencie 1A zakończyliśmy prace konstrukcyjne na poziomie +3 i prowadzimy prace na poziomie +4.
W segmencie 1B
zakończyliśmy prace konstrukcyjne na poziomie +4, realizujemy prace na poziomie +5.
W obu segmentach rozpoczęliśmy montaż stolarki okiennej na parterze i wykonujemy instalację elektryczną wewnętrzną.
Rozpoczęliśmy prace związane z wykonaniem instalacji zewnętrznych wod-kan oraz c.o.

 

czytaj więcej zwiń

Lipiec 2018

I ETAP / budynek 2
Wykonujemy prace zbrojarskie, ciesielskie i betoniarskie oraz murarskie na poziomie +7. Zakończyliśmy prace konstrukcyjne na poziomie +6.
Zamontowaliśmy biegi schodowe do poziomu +5. Prowadzimy dalsze prace murarskie związane z „wydzieleniem” lokali mieszkalnych.
Wykonujemy instalacje elektryczne wewnętrzne na kolejnych kondygnacjach.
Rozpoczęliśmy montaż stolarki zewnętrznej PCV.

II ETAP / budynek 1A i 1B
Wykonaliśmy prace konstrukcyjne na poziomie +1. Wykonywane są elementy żelbetowe i murowe (ściany, słupy, podciągi, itp.) kolejnych kondygnacji (1A +2, 1B +3).
Montujemy biegi schodowe łączące kolejne kondygnacje.

czytaj więcej zwiń

Czerwiec 2018

I ETAP / budynek 2
Kontynuujemy prace zbrojarskie, ciesielskie i betoniarskie oraz murarskie na poziomie +5. Nad częścią poziomu +5 wykonaliśmy strop i rozpoczęliśmy prace konstrukcyjne na poziomie +6.
Zamontowaliśmy biegi schodowe do poziomu +4. Trwają prace murarskie związane z „wydzieleniem” lokali mieszkalnych.
Na parterze rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznej wewnętrznej

II ETAP / budynek 1A i 1B
Zakończyliśmy prace konstrukcyjne na poziomie parteru. Wykonywane są elementy żelbetowe i murowe (ściany, słupy, podciągi, itp.) na poziomach +1 i +2, na których rozpoczęliśmy montaż płyt stropowych.
Wykonaliśmy biegi schodowe łączące halę garażową z poziom +1.

czytaj więcej zwiń

Maj 2018

I ETAP / budynek 2
Realizujemy prace zbrojarskie, ciesielskie, betoniarskie oraz murarskie na poziomie +5.
Zakończyliśmy wykonywanie podkładów betonowych pod zjazdy do hali garażowej. Zamontowaliśmy biegi schodowe łączące halę garażową z poziomem +3.
Wykonaliśmy obsypki ścian fundamentowych.

II ETAP / budynek 1A i 1B
Zakończyliśmy prace związane z wykonywaniem hal garażowych.
Powstają elementy żelbetowe na parterze i poziomie +1 (ściany, słupy, podciągi, itp.), na których rozpoczął się montaż płyt stropowych.
Rozpoczęliśmy prace związane z niwelacją terenu pod wykonywanie sieci i przyłączy zewnętrznych.

czytaj więcej zwiń

Kwiecień 2018

I ETAP / budynek 2
Realizujemy prace zbrojarskie, ciesielskie, betoniarskie i murarskie  na IV i V piętrze.
Zamontowane już są biegi schodowe łączące halę garażową z III piętrem.
Na parterze i I piętrze są już ściany murowane wydzielające lokale i części komunikacyjne, wspólne.

II ETAP / budynek 1A i 1B
Zakończyliśmy prace związane z wykonywaniem hal garażowych. Wykonywane są elementy żelbetowe (ściany, słupy, podciągi, itp.), na których montujemy płyty stropowe na poziomie parteru i I piętra.
Wykonywany jest zjazd docelowy do hali garażowej. Zamontowane zostały biegi schodowe łączące halę z parterem.

czytaj więcej zwiń

Zapraszamy do kontaktu

NASZE BIURO SPRZEDAŻY:
NIERUCHOMOŚCI WIELKOPOLSKI-POŚREDNICTWO     TEL. 61 66 44 888