Facebook

LIPIEC 2019

W oczekiwaniu na zakończenie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Edit: W dniu 25 lipca 2019 roku wydana została prawomocna Decyzja nr 421/2019 o pozwoleniu na użytkowanie.

czytaj więcej zwiń

CZERWIEC 2019

Finalizujemy ostatnie prace wykończeniowe, instalacyjne, montażowe. Jednocześnie prowadzimy prace porządkowe.

czytaj więcej zwiń

Maj 2019

Rozpoczęliśmy prace porządkowe po robotach budowlanych.
Prowadzimy ostatnie prace wykończeniowe i montażowe.
Jesteśmy w trakcie montażu i rozruchu instalacji
wentylacji, wod.-kan. i c.o.
Kontynuujemy
montaż platform parkingowych w halach garażowych.

Rozpoczęliśmy procedurę odbioru techniczny budynku 2.

Kontynuujemy prace związane z wykonywaniem instalacji i sieci zewnętrznych wod.-kan.
Wykonane zostały izolacje na warstwach spadkowych na stropach hal garażowych.
Prowadzimy prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej oświetlenia terenu, wykonaniem dróg, chodników, miejsc postojowych, terenów zielonych – prace związane z zagospodarowaniem terenu.

czytaj więcej zwiń

Kwiecień 2019

ETAP I / budynek 2
ETAP II / budynek 1A i 1B

Jak w poprzednim miesiącu, kontynuujemy wszystkie prace wykończeniowe i montażowe w budynku.

Trwają prace nad zagospodarowaniem terenu.

Całość nabiera coraz bardziej ostatecznych kształtów.

czytaj więcej zwiń

Marzec 2019

ETAP I / budynek 2
Kontynuujemy prace wykończeniowe, w tym prace malarskie, instalacyjne (elektryka, wentylacja, kanalizacja, wod-kan i c.o.), montażowe (ostatnie wewnętrzne ściany G-K, stolarka drzwiowa wewnętrzna).
Na tarasach i w loggiach wykonywane są podłogi z deski kompozytowej, montujemy balustrady schodowe.
Rozpoczęliśmy montaż wind osobowych i montaż platform parkingowych w hali garażowej.
Równocześnie powstają „dachy zielone”.

ETAP II / budynek 1A i 1B
Na dachu segmentu 1A trwają roboty dekarskie, a na dachu segmentu 1B zostały już zakończone. Powstają „dachy zielone”. Wykonywane są izolacje tarasów i loggii, trwają prace elewacyjne.
Wewnątrz budynku postępuje
montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz ścian wewnętrznych z G-K, trwają też prace instalacyjne (elektryka, wentylacja, kanalizacja, wod-kan i c.o.), tynkarskie, posadzkarskie. Rozpoczęliśmy układanie płytek gresowych na korytarzach i klatkach schodowych.
Montujemy windy osobowe i platformy parkingowe w hali garażowej.

PZT
Trwają prace związane z wykonywaniem instalacji i sieci zewnętrznych wod-kan, instalacji elektrycznej oświetlenia terenu.
Warstwy spadkowe na stropach hal garażowych budynku nr 2 i 1AB są już zrobione.
Powstają d
rogi, chodniki, miejsca postojowe, zagospodarowujemy przestrzeń pod tereny zielone.

czytaj więcej zwiń

Luty 2019

I ETAP / budynek 2
Obecnie kontynuujemy prace wykończeniowe, m. in. izolacje tarasów i loggii,
prace związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, prace tynkarskie, elewacyjne, instalacyjne (elektryka, wentylacja, kanalizacja, wod-kan, c.o.). Trwa montaż ścian wewnętrznych g-k, układanie płytek gresowych na korytarzach oraz klatkach schodowych, montaż balustrad balkonowych i tarasowych.
Rozpoczęliśmy
malowanie lokali mieszkalnych, montaż stolarki wewnętrznej, montaż wind osobowych oraz wykonywanie „dachów zielonych”.

II ETAP / budynek 1A i 1B
W segmencie A wykonujemy ostatnie prace dekarskie na dachu, które w segmencie B zostały już wykonane. Poza tym, jak w budynku 2, kontynuujemy prace wykończeniowe i układamy płytki gresowe w częściach wspólnych, korytarza oraz klatkach schodowych.

PZT
Prowadzimy dalsze prace związane z wykonywaniem instalacji i sieci zewnętrznych wod-kan, trwa wykonywanie warstw spadkowych na stropach hal garażowych budynku nr 2 i 1AB.

czytaj więcej zwiń

Styczeń 2019

I ETAP / budynek 2
Rozpoczęliśmy montaż ścian wewnętrznych z G-K i montaż stolarki wewnętrznej, a także układanie płytek gresowych na korytarzach oraz klatkach schodowych.
Prowadzimy dalsze prace związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz prace związane z  wykonywaniem elewacji. Izolujemy kolejne tarasy i loggie, kończymy prace elewacyjne. Dalej tynkujemy wnętrza, montujemy wentylację, instalację wod.-kan., c.o. i elektryczną.

II ETAP / budynek 1A i1B
W segmencie A rozpoczęliśmy prace posadzkarskie. Poza tym kontynuujemy izolowanie tarasów i loggii,
roboty dekarskie na dachu, prace elewacyjne, montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Prowadzimy dalsze prace instalacyjne (elektryka, wentylacja, wod.-kan. i c.o.) i tynkarskie.
W segmencie B również rozpoczęliśmy prace posadzkarskie. Jak w segmencie A, kontynuujemy izolowanie tarasów i loggii oraz prace elewacyjne, a także montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Wewnątrz realizujemy dalsze etapy prac instalacyjnych (elektryka) i tynkarskich. Zakończyły się roboty dekarskie na dachu.

PZT
Kontynuujemy prace związane z wykonywaniem instalacji i sieci zewnętrznych wod-kan. Wykonujemy warstwy spadkowe na stropach hal garażowych budynku nr 2.
Pojawiły się pierwsze nasadzenia. To 11 drzewek – klonów pospolitych Globosum.

czytaj więcej zwiń

Grudzień 2018

I ETAP / budynek 2
Kontynuujemy prace izolacyjne tarasów i loggii, montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, prace tynkarskie, montaż wentylacji oraz kanalizacji wod.-kan. i c.o., prace posadzkarskie, prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz prace elewacyjne.
Rozpoczęliśmy prace malarskie oraz montaż drzwi wejściowych do mieszkań.

II ETAP / budynek 1A i 1B
W segmencie A prowadzimy dalsze roboty dekarskie na dachu, kontynuujemy montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, izolujemy tarasy i loggie, wykonujemy prace tynkarskie. Rozpoczęliśmy prace elewacyjne.
W segmencie B zakończyliśmy roboty dekarskie na dachu. Kontynuujemy izolacje tarasów i loggii, montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej, prace tynkarskie wewnętrzne, prace posadzkarskie, prace elewacyjne.

Trwają prace związane z uruchomieniem węzła cieplnego.

PZT
Kontynuujemy prace związane z wykonywaniem instalacji i sieci zewnętrznych wod-kan. Wykonujemy warstwy spadkowe na stropach hal garażowych budynku nr 2 oraz budynku 1A i 1B.

czytaj więcej zwiń

Listopad 2018

I ETAP / budynek 2
Zakończyliśmy roboty dekarskie na dachu budynku. Wykonujemy izolacje tarasów i loggii. Kontynuujemy prace związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, prace tynkarskie, prace związane z wykonywaniem elewacji, montaż wentylacji, wod.-kan. i c.o. Prowadzimy dalsze prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej, prace posadzkarskie. Rozpoczęliśmy montaż węzła cieplnego.

II ETAP / budynek 1A i 1B
W segmencie 1A trwają roboty dekarskie na dachu budynku, montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonywanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, prace tynkarskie. Wykonywane są izolacje tarasów i loggii. Rozpoczęliśmy ustawianie rusztowań zewnętrznych pod wykonywanie elewacji.
W segmencie B
zakończyliśmy roboty dekarskie na dachu budynku. Kontynuujemy wykonywanie izolacji tarasów i loggii, montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej, prace tynkarskie wewnętrzne i prace elewacyjne. Rozpoczęliśmy prace posadzkarskie.

PZT
Kontynuujemy prace związane z wykonywaniem instalacji i sieci zewnętrznych wod.-kan. Trwa wykonywanie warstw spadkowych na stropach hal garażowych budynku nr 2. Zrobiliśmy już częściowe nasadzenia drzewek.

czytaj więcej zwiń

Październik 2018

I ETAP / budynek 2
Kontynuujemy szereg prac, w tym roboty dekarskie, wykonywanie izolacji tarasów i loggii, montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, prace tynkarskie, wykonywanie elewacji, montaż wentylacji oraz kanalizacji wod.-kan. i c.o., a także prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej.
R
ozpoczęliśmy prace posadzkarskie.

II ETAP / budynek 1A i 1B
Zakończyliśmy prace konstrukcyjne na poziomie +5 segmentu A i rozpoczęliśmy roboty dekarskie na dachu i montaż stolarki okiennej na parterze i wyższych kondygnacjach. Wykonujemy instalacje elektryczne wewnętrzne. Rozpoczęliśmy prace tynkarskie.
Jednocześnie w segmencie B prowadzone są roboty dekarskie na dachu, wykonywane są izolacje tarasów i loggii, kontynuujemy montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz prace tynkarskie wewnętrzne.
R
ozstawiamy rusztowania pod wykonywanie elewacji.

PZT
Trwają prace związane z wykonywaniem instalacji i sieci zewnętrznych wod.-kan.

czytaj więcej zwiń

Zapraszamy do kontaktu

NASZE BIURO SPRZEDAŻY:
NIERUCHOMOŚCI WIELKOPOLSKI-POŚREDNICTWO     TEL. 61 66 44 888